تقویم روز
امروز یکشنبه 17 فروردین ماه 1399 ساعت 14:32 ب ظ

گزارش تصویری بازدید تیم ستاد نوروزی دانشکده در چهارم فروردین ماه 99

گزارش تصویری بازدید تیم ستاد نوروزی دانشکده در چهارم فروردین ماه 99

به گزارش خبرنگار وبدا دکتر مرتضی شمشیرگران معاون پژوهشی دانشکده روز چهارم فروردین ماه 99 به همراه تیم ستاد نوروزی دانشکده از بیمارستان حکیم و آزمایشگاه مرجع سلامت بازدید کرد. در این بازدید که دکتر مشار موحد معاون درمان و آقای شاکری نیا مدیر حراست دانشکده حضور داشتند از بخشهای مختلف بیمارستان حکیم بازدید بعمل آمد.

پیوند های مفید