تقویم روز
امروز یکشنبه 17 فروردین ماه 1399 ساعت 14:13 ب ظ

تبریک معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده به مهندسان به مناسبت روز مهندس

 

به گزارش وب دا، آقای جواد مسیح آبادی معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور روز مهندس رابه مهندسان عزیز تبریک گفت.

پیوند های مفید