تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 ساعت 13:04 ب ظ

بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقاتی در حال احداث معاونت پژوهشی

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده صبح روز یکشنبه بیست و نهم دی ماه از پروژه بهسازی و راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی معاونت پژوهشی بازدید کرد.

 جواد مسیح آبادی در بازدید از این پروژه در حال احداث از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت و بر رفع نواقص و تسریع در ساخت پروژه تاکید کرد.

معاون پژوهشی دانشکده نیز در حاشیه این بازدید با تاکید بر اهمیت راه اندازی این آزمایشگاه و سهم آن در پژوهش های علمی دانشکده گفت: راه اندازی و تجمیع تجهیزات آزمایشگاهی در راستای استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود در حوزه تحقیقات و فناوری از دستاوردهای این آزمایشگاه است.

آزمایشگاه معاونت پژوهشی واقع در طبقه منهای یک ساختمان قدیمی دانشکده پرستاری و مامایی با مساحت تقریبی 800 متر برای راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه جامع  تحقیقاتی به منظور تجمیع تجهیزات موجود و مستقر در آزمایشگاه های مرکز کوهورت، مرکز تحقیقات غیرواگیر و آزمایشگاه ژنتیک درنظر گرفته شده است و با  پیشرفت فیزیکی 90 درصد تا پایان بهمن ماه تکمیل خواهد شد.

این آزمایشگاه مشتمل بر هشت قسمت شامل آزمایشگاه های بیوشیمی-هماتولوژی، صنایع غذایی، کشت میکروب و ویروس، کشت سلولی، ملکولی و آنالیز دستگاهی است. بعلاوه مجهز به بایوبانک مرکزی و یک کلینیک تخصصی برای بیماران آلوده به HTLV1 خواهد بود.

 

 

پیوند های مفید