تقویم روز
امروز شنبه 10 اسفند ماه 1398 ساعت 05:57 ق ظ

انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کشوری «فناوری اطلاعات سلامت» برگزار شد

انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کشوری «فناوری اطلاعات سلامت» به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی وارستگان مشهد برگزارشد.

به گزارش وب دا، در انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کشوری «فناوری اطلاعات سلامت» به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی وارستگان مشهد،  فاطمه حیدرپور از دانشکده علوم پزشکی نیشابور به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کشوری «فناوری اطلاعات سلامت» برگزیده شد و دیگر برگزیدگان از دانشگاه علوم پزشکی وارستگان، تربت حیدریه، همدان و کرمانشاه بودند.

شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، شورایی است که  مرجع تصمیم‌گیری انجمن در چهارچوب سیاست‌های دانشگاه و وزارت متبوع و متشکل  از  پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که با انجام  انتخابات از میان اعضای‌ مجمع عمومی‌ انجمن و با رأی مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا با شرح وظایف و بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی و برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

پیوند های مفید