تقویم روز
امروز یکشنبه 22 تیر ماه 1399 ساعت 02:10 ق ظ

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده

تکریم ارباب رجوع، تکیه گاه نظام اداری

 

 

مدیردفترریاست و روابط عمومی از استفاده مجدد ازصندوق ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده درکلیه حوزه های دانشکده خبرداد.

منصور نعیم آبادی افزود: صندوق ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده ، با هدف شناسایی مشکلات و موانع، رسیدگی به شکایات و استفاده از نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده اعضای هیأت علمی، کارکنان،دانشجویان وارباب رجوع، به منظوربهبود وارتقای عملکرد دانشکده مورد توجه مجدد قرار گرفت.

وی اظهارداشت: باعنایت به اینکه صندوق ها درتمام حوزه ها شامل:معاونت بهداشت، معاونت توسعه مدیریت ومنابع، معاونت فرهنگی و دانشجویی،معاونت آموزشی وپژوهشی، معاونت غذا و دارو،معاونت تحقیقات و فناوری،مرکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی 22بهمن، مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی حکیم، آزمایشگاه مرجع سلامت، شبکه بهداشت و درمان فیروزه درمحل دید و دسترس کارکنان، دانشجویان و عموم مردم نصب بوده ، درنظر است با بررسی صندوق ها در اول ونیمه هرماه از نقطه نظرات دریافتی در پیشبرد اهداف سازمان بهره گرفت.

او درادامه گفت: بی شک ثمره ارتباط مستقیم اطلاعاتی است که سازمان را درشناسایی محیط اطراف خود، آگاهی ازانتظارات، دیدگاه های جامعه و لحاظ نمودن این مبانی درتعیین خط مشی ها و استراتژی های دانشکده یاری می رساند.

  پیشنهادات و انتقادات سازنده مراجعین درون سازمانی و برون سازمانی می تواند ما را در هرچه بهتر نمودن ارائه خدمات یاری نماید.

منصورنعیم آبادی در پایان گفت: تعداد11 صندوق در تمام نقاط دانشکده به منظور تکریم ارباب رجوع قرار گرفته است.

 

 

 

پیوند های مفید