تقویم روز
امروز یکشنبه 22 تیر ماه 1399 ساعت 02:02 ق ظ

اهمیت مراقبت های پیش از بارداری و حفظ حرمت جنین

به گزارش وبدا، همایش اهمیت مراقبت های پیش ازبارداری و حفظ حرمت جنین برگزار شد.

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم افزایش نرخ باروری جمعیت، خاطرنشان کرد: با توجه به روند رشد جمعیت و ابلاغ سیاست های جمعیت توسط مقام معظم رهبری، به تمامی ادارات و نهادها، به این منظور در معاونت بهداشت برنامه ریزی در خصوص اطلاع رسانی و آموزش گروه های هدف صورت گرفت و پس از تحلیل آمارهای جمعیتی ،حساس سازی ارائه دهندگان خدمت بر انجام مشاوره صحیح، و ارتقای سطح آگاهی جامعه، انجام شد.

میترا رضااف هدف از برگزاری این همایش را افزایش آگاهی پرسنل ماما و مراقب سلامت شاغل در بخش دولتی و خصوصی و نمایندگان بانوان در ادارات اعلام و تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، حضوراساتید مجرب، از جمله دکترعظیمی نژاد، رئیس دانشکده علوم پزشکی (دکترای تخصصی ژنتیک)، در این همایش قابل توجه بود.

مشاور رئیس دانشکده در امور بانوان، اجرای مباحث تخصصی و استفاده از تجربیات اساتید را یادآور شد و افزود:  دکتر نازنین استری، و دکتر مهرابیان فر، پاتولوژیست آزمایشگاه جهاد دانشگاهی نیز از اساتید میهمان در این همایش بودند که مباحث تخصصی در خصوص مراقبت های بارداری، سلامت جنین و آزمایشات و غربالگری های مصوب را به حضار ارائه نمودند.

دکتر عظیمی نژاد نیز در این همایش، ضمن تاکید بر حفظ حرمت جنین خاطر نشان کرد: توجه به سلامت مادر و جنین از وظایف مهم ارائه دهندگان خدمت در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و درمانگاه های خصوصی می باشد.

این همایش با حضور 200نفر از ارائه دهندگان خدمت(گروه مامایی ومراقبین سلامت ونماینده بانوان درسایر ادارات) در سالن جهاد دانشگاهی تشکیل شد.

پیوند های مفید