تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 16:56 ب ظ

ابقاء مدیرحراست دانشکده

رئیس مرکز حراست وزارت طی حکمی به شماره 98/19194/ح به تاریخ 1398/9/16 جناب آقای علی شاکری نیا را در سمت مدیر حراست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور ابقاء نمودند.

در این حکم آمده است:

  • رعایت اصل تکریم و پاسخگویی به ارباب رجوع و احترام به شأن و کرامت والای انسانی
  • توانمندسازی و افزایش دانش و مهارت خود و همکاران شاغل در حراست در راستای تحلیل اطلاعات راهبردی و تدوین گزارشات دقیق
  • حضور مستمر و اثربخش در جلسات هیات رئیسه، شورای فرهنگی دانشکده و نشست ها و جلسات تخصصی مرتبط
  • اهتمام ویژه بر ارتقای سلامت اداری و ایجاد شفافیت در فرایندهای کاری در جهت سالم سازی محیط های کاری دانشکده
  • شناسایی مسائل ضدامنیتی و عوامل ایجاد نارضایتی در محیط و تلاش در جهت پیشگیری از تبدیل شدن مسائل به بحران
  • پاسخگویی دقیق و به موقع به مکاتبات و رعایت اصول طبقه بندی و جلوگیری از افشاء اسناد براساس دستورالعمل های ابلاغی
  • همکاری با سایر واحدها و حوزه های تخصصی در جهت بررسی گزارشات تخلفاتی واصله و انعکاس به مبادی قانونی

امید است با حرکت بر مدار قانونگرایی و اخلاق محوری و با بهره گیری از کلیه ظرفیت ها و توانایی های موجود در جهت صیانت از منابع و سرمایه های مادی و معنوی دستگاه از هیچ کوششی دریغ ننموده و در پرتو الطاف بی بدیل الهی در راستای انجام وظیفه محوله موفق وموید باشید.

پیوند های مفید