تقویم روز
امروز یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 ساعت 04:34 ق ظ

ارتقاء استاندارد چیدمان تجهیزات در خانه های بهداشت فیروزه

مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه از شروع ارتقاء استاندارد چیدمان تجهیزات در خانه های بهداشت خبر داد.

 دکتر مجید خجسته پور به خبرنگار وبداگفت: برنامه ارتقاء استاندارد چیدمان تجهیزات در خانه های بهداشت در راستای اهمیت نیاز به برخورداری خانه‌های بهداشت از ضوابط فیزیکی و ساختاری تعریف‌شده و اجرای آن در جهت تحقق عملکرد قابل‌قبول بهورزان آغاز شد .

وی افزود: از آن جا که بهورزان در خط اول ارائه خدمات سلامت به مردم می باشند لذا توجه به عوامل ساختاری در سازمان در سطح عملیاتی وفضا وچیدمان، تأثیر اجتناب‌ناپذیری در عملکرد قابل‌ قبول آنها دارد و این امر مستلزم بسترسازی سخت‌افزاری و تأمین امکانات در کنار سایر عوامل می باشد.

دکتر خجسته پور بیان کرد: طرح چیدمان تجهیزات در خانه های بهداشت شهری و روستایی در فیروزه از آذرماه آغاز شدو به تمام مراقبین ناظر مراکز خدمات جامع سلامت، آموزش های لازم جهت اجرای این طرح در خانه های بهداشت تحت پوشش ارائه شد.

شبکه بهداشت ودرمان فیروزه دارای 42 خانه بهداشت فعال می باشد که 59 بهورز درآن مشغول به ارائه خدمت به مردم می باشند .

 

پیوند های مفید