تقویم روز
امروز یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 ساعت 03:58 ق ظ

برگزاری اولین دوره PHBLS در اورژانس نیشابور

 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از برگزاری کارگاه یک روزه احیای قلبی-ریوی پایه در اورژانس پیش بیمارستانی،  طبق استاندارد های سازمان اورژانس کشور به میزبانی نیشابور در تاریخ هفدهم آذر ماه در محل سالن دیالیز مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22 بهمن خبر داد.

دکتر قاسم مشار موحد گفت: در این کارگاه 24 نفر از کارشناسان فوریت های پزشکی قطب شمال شرق کشور از دانشگاه های (مشهد، گناباد، نیشابور، بجنورد، اسفراین، تربت حیدریه، تربت جام، بیرجند، سبزوار) با هدف آشنایی علمی و عملی با حمایت های پایه حیات در اورژانس پیش بیمارستان شرکت کردند.

او ادامه داد: حمایت های پایه حیات در بزرگسالان و اطفال ،رفع انسدادراه هوایی، نحوه استفاده از دستگاه شوک خارجی خودکار (AED) در بزرگسال و اطفال از جمله فصل های ارائه شده در این کارگاه است.

او افزود: با توجه به ضرورت گواهینامه این دوره در رتبه بندی پرسنل عملیاتی اورژانس، برنامه ریزی ها در خصوص برگزاری مداوم این کارگاه انجام شده است و تمامی کارکنان عملیاتی اورژانس نیشابور در این دورها شرکت خواهند کرد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور گفت: در پایان این دوره از آقایان محمد پونه از تربت حیدریه، سید محسن سیدآبادی از نیشابور و ایمان زرنگ نیا از اسفراین با کسب بیشترین امتیاز به عنوان نفرات برتر تقدیر و تشکر به عمل آمد و این نفرات جهت دریافت مدرک مربیگری آموزش احیاء به اورژانس کشور معرفی شدند.

او یادآور شد:  مطالب آموزشی این دوره توسط متخصصین طب اورژانس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور تدریس شد.

    (Pre hospital Basic Life Support) 

پیوند های مفید