تقویم روز
امروز یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 ساعت 02:59 ق ظ

جشنواره پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان

به گزارش خبرنگار وبدا کمیته تحقیقات دانشکده جشنواره پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان از تاریخ هجدهم لغایت بیستم آذرماه 98 برگزار می کند.

بنابر این گزارش این جشنواره در راستای برگزاری جشنواره طرح های تحقیقاتی با هدف انتخاب طرح تحقیقاتی برتردانشکده برگزار می گردد امتیاز دهی توسط اعضاء شورای پژوهشی کمیته تحقیقات انجام می شود.

زمان ثبت نام: هجدهم لغایت بیستم آذرماه

محل ثبت نام: دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشکده بهداشت) 

مهلت ارسال: حداکثر بیستم دی ماه

 

پیوند های مفید