تقویم روز
امروز یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 ساعت 04:57 ق ظ

انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 
 

 

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی آقای جواد مسیح آبادی را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب کرد. متن ابلاغ به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای جواد مسیح آبادی 

سلام علیکم

نظر به تعهد، دانش و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده منصوب می شوید. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و نقش موثر و جایگاه ویژه حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع در مجموعه دانشکده، انتظار می رود با درایت، حسن تدبیر و مدیریت بهینه منابع و بهره گیری حداکثری از آراء صاحبنظران، کارشناسان و همچنین ظرفیت های ارزشمند موجود در جهت ارتقاء کمی و کیفی فرایندها گام بردارید. استفاده از راهنمایی های معاونت محترم توسعه وزارت، تعامل مثبت با سایر ادارات استانی و شـهرستانی مورد انتظار است. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف موفق و مؤید باشید.

 

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده

پیوند های مفید