تقویم روز
امروز یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 ساعت 03:51 ق ظ

برگزاری اولین جلسه ساماندهی سامانه 190 در سال 98

برگزاری جلسه ساماندهی سامانه 190

 

 

 

برگزاری اولین جلسه ساماندهی سامانه 190 در سال 98

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشکده از برگزاری  اولین جلسه ساماندهی سامانه 190 در سال 98 خبر داد.

حامد سلیمانی به خبرنگار وبدا گفت: در این جلسه که با حضور رئیس دانشکده و اعضای رابط سامانه 190 دانشکده در روز شنبه 16 آذر برگزار شد،گزارش عملکرد اداره بازرسی درخصوص پیگیری های انجام شده برای ساماندهی سامانه 190 در نیشابور براساس نامه های ارسالی از وزارت ارائه شد.

وی افزود: در این جلسه همچنین گزارش اقدامات انجام شده در حوزه های معاونت بهداشت، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو و اورژانس 115 در خصوص شکایات ثبت شده در سامانه 190توسط رابطین تعیین شده در هر حوزه ارائه گردید.

حامد سلیمانی در ادامه بیان کرد: در این جلسه، نامه ارسالی از وزارت در سال 1397 با تأکید بر تولیت و تمشیت اداره بازرسی دانشگاهها در ساماندهی سامانه 190 به منظور یکپارچه سازی سامانه های 1490، 1590 و 1690 مطرح شد و رئیس دانشکده، درخصوص نقش و جایگاه اداره بازرسی در رسیدگی به شکایات مردمی و ایجاد رضایتمندی در بین شهروندان همزمان با بیان خدمات و عملکرد دانشکده به منظور انتشار خدمات ارزشمند دستگاه در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان نیز مطالب ارزشمندی بیان نمود.

با آغاز طرح تحول سلامت از سال 1393 به منظوررسیدگی به شکایات مردمی در حوزه های بهداشت، درمان، غذا و دارو و اورژانس 115، سامانه های 1490، 1590 و 1690 راه اندازی شد و از سال گذشته با تأکید وزارت بر ساماندهی و یکپارچه سازی سامانه های 1490، 1590 و 1690 با ثبت شکایات مردمی از حوزه های مختلف بهداشتی، درمانی، اورژانس 115 و غذا و دارو در سامانه 190 ، در حال ساماندهی توسط اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشکده است.

پیوند های مفید