تقویم روز
امروز یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 ساعت 03:34 ق ظ

سرپرست معاونت درمان و بهداشت شبکه بهداشت و درمان فیروزه منصوب شد

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه از انتصاب سرپرست معاونت درمان و بهداشت خبر داد.

دکتر مجید خجسته پور به خبرنگار وبدا گفت: برای انجام هرکاری وجود و تشکیل ساختار الزامی است، در راستای ایجاد ساختار در شبکه بهداشت و درمان فیروزه احمد عربخانی به عنوان سرپرست معاونت درمان و ربابه جعفری به عنوان سرپرست معاونت بهداشت  منصوب می گردند.

دکتر خجسته پور با اشاره به اینکه ارتقاء شاخص ها امری ضروری است و حفظ شاخص های خوب واجب می باشد بیان کرد: در حوزه بهداشت از لحاظ نیروی انسانی و ساختار فیزیکی با حمایت رئیس دانشکده علوم پزشکی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

دکتر خجسته پور افزود: در نظرداریم برای جبران کمبودهای حوزه درمان با بهره گیری از توانمندی همکاران و جلب حمایت خیرین سلامت گام های موثری برای ارائه خدمات درمانی مطلوبتر به جمعیت تحت پوشش برداریم .

 

پیوند های مفید