تقویم روز
امروز یکشنبه 22 تیر ماه 1399 ساعت 00:12 ق ظ

غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان

رئیس مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی 22بهمن از  مداخله تشخیصی موثر مرکز غربالگری سرطان این مرکز در  تشخیص به موقع سرطان خبر داد.

دکتر امید رضا امینی در گفت وگو با وب دا گفت: در دو ماهه گذشته 45 مورد ماموگرافی تشخیصی در مرکز غربالگری و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر انجام شده است.

دکتر امینی گفت: از زمان فعالیت  این مرکز تا کنون، تعداد هفت بیمار مشکوک به سرطان پستان جهت انجام نمونه برداری  به پزشکان جراح معرفی شده اند.

وی در خصوص فرایند جذب بیمار در این مرکز گفت:  بیماران پس از معاینه اولیه توسط خود فرد و یا توسط مراقبین سلامت و یا پزشکان در مراکز بهداشتی جهت بررسی بشتر به درمانگاه تخصصی جراحی عمومی معرفی  و در صورت نیاز توسط جراح عمومی  برای انجام  ماموگرافی معرفی میگردند .

دکتر امینی افزود: پس از انجام ماموگرافی توسط کارشناس رادیولوژی،تمامی موارد انجام شده توسط متخصص رادیولوژی بررسی میگردد و موارد مشکوک توسط ایشان تحت سونوگرافی قرار می گیرند و نهایتا در صورت نیاز جهت انجام بیوپسی به متخصص جراحی ارجاع می گردد.

وی در پایان از تلاش  همکاران محترم مرکز غربالگری سرطان و متخصین محترم رادیولوژی و جراحی عمومی قدر دانی کرد.

پیوند های مفید