تقویم روز
امروز شنبه 16 آذر ماه 1398 ساعت 05:29 ق ظ

انتصاب رئیس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده به عنوان عضو کمیته فنی دفتر بازرسی وزارت بهداشت

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت طی ابلاغی، حامد سلیمانی رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده را به عنوان عضو کمیته فنی دفتر بازرسی وزارت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش وبدا در این ابلاغ آمده است:

باسمه تعالی

جناب آقای حامد سلیمانی

رئیس محترم اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

با عنایت به مصوبات همایش مورخ 98/06/23 در خصوص نظر جمعی بر تشکیل کمیته فنی، بدینوسیله جنابعالی با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته فنی ارزیابی عملکرد این دفتر به مدت یکسال منصوب می گردید تا وفق مقررات و ضوابط جاری حاکم، احترام به ارزش ها، امانت داری، اهتمام به انجام صحیح و دقیق امور نسبت به انجام توأم با مطالعه، مشارکت فعال با رویکرد توجه به اسناد بالا دستی، مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی، جمع آوری و استخراج داده ها، تدوین نتایج و پیگیری ها ی مربوطه فعالیت نمائید.

 

دکتر محمد حسین حیدری

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت

 

 

پیوند های مفید