تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 17:36 ب ظ

چهارمین روز از هفته سلامت روان با شعار: ارتقای سلامت روان و نشاط اجتماعی

مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: روز چهارم هفته سلامت روان به عنوان «ارتقای سلامت روان و نشاط اجتماعی» نام گذاری شده است که در این راستا افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص اهمیت سلامت روان و همچنین ارائه خدمات بیمه ای باید بیش از پیش مورد تأکید قرار گیرد.

دکتر محمد آذینی افزود: افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای عزّت نفس افراد با ارتقای سلامت روان ارتباطی دوطرفه دارد و بهبود هر یک باعث ارتقای دیگری می شود. به همین دلیل هر چه بیشتر روی ارتقای سلامت روان سرمایه گذاری و برنامه ریزی شود جامعه ای با نشاط تر خواهیم داشت.

وی بر تاثیر عوامل فردی و اجتماعی در تأمین و ارتقای سلامت روان  اشاره کرد و ادامه داد: سلامت روان به معنای داشتن ساز و کاری لازم برای برآورده شدن نیازهای روان شناختی، عاطفی و هیجانی انسان است تا بتواند با محیط پیرامون و اطرافیانش تعامل مناسبی برقرار نماید. داشتن مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم و توان مقابله ی مؤثر و مناسب با مشکلات و چالش های زندگی از جمله عوامل فردی ارتقای سلامت روان است و سیاست، فرهنگ و اقتصاد پویا از عوامل اجتماعی موثر به حساب می آید.

مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور در پایان اظهار نمود : برنامه مهارت های زندگی و مهارت های فرزندپروری توسط کارشناسان سلامت روان مراکز خدمات جامع سلامت ارائه می شود که نقش مهمی در ارتقای سلامت روان و جامعه ای شاد و با نشاط دارد و مردم می توانند با مراجعه به مراکز، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت محل سکونت خود از این کلاس ها بهره مند شوند.

پیوند های مفید