تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 19:00 ب ظ

برگزاری دوره یکسان سازی مهارت های مشاوره ای پزشکان اورژانس پیش بیمارستانی

دوره آموزشی یکسان سازی آموزش ها و مهارت های مشاوره ای در ماموریت های اورژانس، ویژه پزشکان مشاور اورژانس پیش بیمارستانی به میزبانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مشهد در سه روز متوالی (هفدهم تا بیستم مهر ماه) برگزار شد.

دکتر قاسم مشارموحد که به عنوان مدرس در این دوره حضور داشت گفت: این دوره آموزشی در قالب دو دوره مجزا ارائه شد که در هر دوره 37 نفر از پزشکان مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی 17 دانشگاه از 9 استان کشور حضور داشتند.

متخصص طب اورژانس ادامه داد: در این دوره آموزش های مشاوره های  پزشکی در خصوص بیماری های قلبی، تغییرات نوار قلب، احیای قلبی ریوی، مدیریت بحران، تجویز دارو، شوک و... ارائه شد تا پزشکان مرکز ارتباطات در مشاوره های  پزشکی به صورت یکسان و استاندارد عمل کرده وتکنسین های اورژانس با دریافت مشاوره تلفنی به ارائه خدمات مناسب به بیماران اقدام نمایند.

 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی نیبشابور در پایان گفت: دومین دوره آموزشی پزشکان مرکز ارتباطات اورژانس از  یک شنبه بیست و یکم مهر ماه تا سه شنبه بیست و سوم  در مشهد برگزار می شود.

پیوند های مفید