تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 02:27 ق ظ

ششمین اهدای عضو سال 98

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: مرحوم امیر بشنیجی با اهدای اعضای بدن خود به هم نوعانش جانی دوباره بخشید و اعضای بدن وی با رضایت خانواده اش اهدا شد.

محمدصادق دشتی افزود: بدن مرحوم امیر بشنیجی، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن نیشابور به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد و تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور ضمن ابراز همدلی از تشریک مساعی این خانواده بزرگوار در اهدای اعضاء به بیماران نیازمند سپاس گذاری و قدردانی کرد.
معاون درمان دانشکده در پایان گفت: اهدای عضو اقدامی خداپسندانه و بخشیدن لبخند زندگی به نیازمندانی است که چشم به راه ایثار و از خودگذشتگی افراد و خانواده های اهدا کننده هستند؛ متقاضیان دریافت کارت می توانند با مراجعه به سامانه www.ehda.center فرم ثبت نام اهدای عضو را تکمیل  کنند و در نهایت با استفاده از چاپگر کارت اهداء عضو خود را پرینت بگیرند.

این هشتاد و سومین مورد اهدای عضو استان خراسان در سال جاری است.

پیوند های مفید