تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:55 ب ظ

جلسه هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار خواهد شد

رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری جلسه هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی نیشابور  خبر داد.

دکتر سعید سپهری کیا در گفت و گو با وب دا بیان کرد: جلسه هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1398 صبح امروز شانزدهم مهرماه در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ساعت 10 برگزار خواهد شد.

او هدف از این جلسه را بررسی بودجه تفصیلی سال 1398، بررسی عملکرد بودجه در سال 1397 و پیشنهادات  مشترک و اختصاصی  عنوان کرد.

پیوند های مفید