تقویم روز
امروز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398 ساعت 00:39 ق ظ

در کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی خرو مطرح شد:

مطالبه سلامت بیانگر بالندگی و شکوفایی است

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز خدمات جامع سلامت خرو صبح روز دوشنبه بیست و هشتم مردادگفت: مطالبه سلامت بیانگر بالندگی و شکوفایی یک شهر است.

دکتر محسن عظیمی نژاد افزود: امروز مایه خرسندی است حوزه سلامت و مطالبه سلامت در اولویت مردم خدمت گزار و دلسوز شهر خرو قرار دارد.

وی با تقدیر از پیگیری مردم خرو در توسعه زیرساخت ها و ارتقای خدمات بهداشتی درمانی این شهرگفت: امنیت و سلامت در هر جامعه ای از مهم ترین عواملی است که مورد توجه دولت مردان قرار دارد. سلامت یکی از مهم ترین مسایل سیاسی و اجتماعی در دنیا بشمار می رود و مردمی که این تفکرات را ترویج می دهند همراه با سیاست گذاران بزرگ دنیا گام بر می دارند.

وی در ادامه بیان کرد: امروز در نیشابور شاهد حرکت عظیم خیرین نیشابوری هستیم و به لطف این خیّرین بزرگوار و با  اتحاد و همدلی دانشکده علوم پزشکی شاهد رشد و  بالندگی در حوزه بهداشت و درمان در سال های اخیرهستیم.

دکتر عظیمی نژاد در پایان افزود: امیدوارم این مطالبه گری به حد کمال برسدو وضعیت سلامت همچون امنیت در کشور بیش از پیش پیشرفت کند و ایمان دارم که خیرین سلامت  همواره همدل و هم پیمان با حوزه سلامت نیازهای این حوزه را به استغنا می رسانند تا بتوانیم همگام با هم در راه خدمت گزاری به مردم به بهترین نحو وظایف خود را به انجام برسانیم.

ساخت مرکزخیّرساز خدمات جامع سلامت شبانه روزی خرو با دوهزار متر مربع زیربنا در دوطبقه با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی، مشاور عالی رئیس در امور بهداشتی، سرپرست معاونت بهداشت، امام جمعه خرو، شهردار، رئیس شورای شهر، بخشدار زبرخان وارد فاز اجرایی شد.

پیوند های مفید