تقویم روز
امروز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398 ساعت 00:00 ق ظ

برگزاری " جلسه توانمندسازی داوطلبان سلامت در معاونت بهداشت

مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت از برگزاری جلسه توانمندسازی داوطلبان سلامت  خبر داد.

دکتر امیرحسن ذبیحی گفت: این جلسه با هدف توانمندسازی داوطلبان سلامت  محله و فعال در مراکز خدمات جامع سلامت، به همّت کارشناسان گروه آموزش و ارتقای سلامت برگزار شد.

دکتر ذبیحی حضور داوطلبان سلامت را در راه نیل به اهداف حوزه سلامت بسیار موثر دانست و گفت: جلسات مختلف ما با این گروه در بازه زمانی یک ماهه برگزار می شود و با توجه به مناسبت های بهداشتی، موضوعات مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

 مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت به نقل از دکتر عصمت تقی آبادی مشاور عالی رئیس دانشکده در امور بهداشتی بر  اهمیت نقش تاثیرگذار داوطلبان سلامت بر اجتماعی شدن سلامت اشاره کرد و از همکاری آن ها در ارائه خدمات داوطلبانه و کمک به همنوعان، همشهریان و هم محله های خویش در راستای ارتقای سبک زندگی سالم و بهبود زندگی، تقدیر نمود.

در ادامه این جلسه از داوطلبان سلامت محله که در اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشارخون فعالیت موثری داشتند و نفرات برتر مسابقه آموزشی در طی برگزاری نمایشگاه بسیج ملی کنترل فشارخون، با اهدای لوح سپاس و جوایز قدردانی شد.

 

پیوند های مفید