تقویم روز
امروز دوشنبه 18 آذر ماه 1398 ساعت 14:12 ب ظ

تجهیز تمامی آمبولانس های اورژانس 115 نیشابور به کیت های حفاظت فردی (PPE)

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از آموزش تمامی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در رابطه با اصول و پاسخ به حوادث CBRNE در حوزه سلامت  شامل حوادث شیمیایی، بیولوژیک، رادیواکتیو، هسته ای و انفجاری خبر داد.

دکتر قاسم مشار موحد گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی نیشابور و عبور تعداد زیادی کامیون حامل مواد شیمیایی و خطرناک به صورت روزانه از این محور، وجود چندین شهرک صنعتی بزرگ و همچنین میزبانی نیشابور در گردهمایی‌های بزرگی همچون کاروان های پیاده در دهه پایانی ماه صفر، حوزه سلامت باید در مقابله با انواع تهدیدات شامل حوادث شیمیایی، بیولوژیک، رادیواکتیو، هسته ای و انفجاری  از آمادگی های لازم برای پاسخگویی به این مخاطرات برخوردار باشد.

متخصص طب اورژانس ادامه داد: با توجه به لزوم آمادگی اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان خط مقدم حوزه درمانی، کارگاه آمادگی و پاسخ نظام سلامت به حوادث CBRNE (شیمیایی، بیولوژیک، رادیواکتیو، هسته ای و انفجاری) در دو نوبت 19 و 22 مرداد ماه در محل سالن آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور برای تمامی کارکنان اورژانس 115 برگزار و اصول پدافند غیر عامل و برنامه های آن در این حوزه، تدریس شد.

 پس از آموزش تئوری و عملی همکاران، آمبولانس های این مرکز به کیت های حفاظت فردی مجهز شدند.

Personsl protective equipment :(PPE)

Chemical, biological, radiological and nuclear defense)): CBRNE

 

پیوند های مفید