تقویم روز
امروز دوشنبه 18 آذر ماه 1398 ساعت 14:05 ب ظ

پلمپ یک کارگاه تولید کره حیوانی

مدیرگروه بهداشت محیط معاونت بهداشت از پلمب کارگاه غیرمجازتولید لبنیات غیر بهداشتی در نیشابور خبر داد.

مهندس سعید یگانه پور در گفتگو با وب دا اظهار کرد: به دنبال گزارش کشف یک باب کارگاه غیرمجاز تولید لبنیات( کره حیوانی) توسط رئیس اداره آگاهی نیروی انتظامی نیشابور، تیم کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده به اتفاق رئیس اداره تعزیرات حکومتی و کارشناس اداره صنعت، معدن و تجارت در محل حاضر و پس از اخذ دستور قضایی  با نمونه برداری از کره حیوانی تولید شده و توقیف چهار تن کره موجود در سردخانه، کارگاه مورد نظرتا تعیین تکلیف قانونی پلمب شد.

یگانه پور در ادامه عمده مشکلات کارگاه مذکور را نداشتن مجوزهای قانونی و بهداشتی، تولید مواد غذایی در شرایط غیر بهداشتی، استفاده از رنگ غیرمجاز در تولید کره و تقلب در تولید کره حیوانی با افزودن مارگارین و فروش کره مذکور تحت عنوان کره حیوانی در بازار برشمرد و از کلیه شهروندان خواست تا در صورت مشاهده تولید مخفیانه و بدون مجوز مواد غذایی، مراتب را هرچه سریع تر با شماره سامانه 190وزارت بهداشت در میان بگذارند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم صورت پذیرد.

 

پیوند های مفید