تقویم روز
امروز چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 ساعت 06:51 ق ظ

آمادگی برگزاری انتخاب سازمان نظام پرستاری

دبیر هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام پرستاری از آمادگی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در برگزاری انتخابات نظام پرستاری روز جمعه 21 تیر ماه خبر داد.

اعظم مقدم پاشا در گفت و گو با وب دا گفت: انتخابات سازمان نظام پرستاری همزمان با کل کشور در دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار خواهد شد.

وی گفت: همکاران پرستار، بهیار، کارشناسان اتاق عمل، بیهوشی و فوریت های پزشکی جهت انتخاب کاندیداهای نظام پرستاری نکات ذیل را رعایت نمایند:

*همراه داشتن کارت نظام پرستاری به اضافه یک کارت شناسایی، برای رای دادن الزامی می باشد.

 * همراه داشتن کارت نظام پرستاری(نیاز به روز رسانی عضویت نیست).

*هر یک از همکاران می توانند نام 9 نفر شامل (7پرستار، 2 بهیار) را در یک برگه ثبت کنند.  نام پرستاران، را در قسمت پرستاری، نام بهیار، در قسمت بهیاران، نوشته شود. رقابت برای سهمیه های مختلف بین کاندیداهای همان رده ها خواهد بود.

 

منتظر حضور پر رنگ جامعه پرستاری در روز 21 تیر ماه هستیم

پیوند های مفید