تقویم روز
امروز سه شنبه 17 تیر ماه 1399 ساعت 12:50 ب ظ

جذب سفیران سلامت دانشجویی

مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت:

جذب 41  سفیر سلامت دانشجویی از دانشکده فنی حرفه ای (دختران) نیشابور

مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت از جذب 41  سفیر سلامت دانشجویی از دانشکده فنی حرفه ای (دختران) نیشابورخبرداد.

دکتر امیرحسن ذبیحی گفت:یکی از برنامه های گروه آموزش و ارتقای سلامت، برنامه انتخاب و آموزش سفیران سلامت دانشجومی باشد.

وی با تاکید بر اینکه ترکیب جمعیتی کشور ما در حال حاضر جوان است، تصریح کرد: نیروی توانمند و جوان دانشجو پس از کسب آگاهی های لازم می تواند نقش مهمی در سلامت خود و سایر دانشجویان و جامعه داشته باشد.

دکتر ذبیحی خاطرنشان کرد: در این راستا با هماهنگی گروه آموزش و ارتقای سلامت اولین جلسه ی جذب سفیر سلامت دانشجویی در دانشکده فنی حرفه ای نیشابور برای دانشجویان دختر این دانشکده برگزار شد.

وی افزود جهت آگاهی بخشی و کاهش بیماری های جسمی، روانی و اجتماعی در جمعیت جوان، همزمان مبحث آموزشی با موضوع سلامت روان از سرفصل های آموزشی کتاب " خود مراقبتی در جوانان "توسط  دکتر آذینی مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد ارائه شد.

پیوند های مفید