تقویم روز
امروز شنبه 1 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 16:08 ب ظ

 

امیدواریم پویش "هزار نیشابوری" ‌به نمادی ماندگار در تاریخ نیشابور تبدیل شود

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نشست مجمع خیرین سلامت، که با حضور نمایندگان مردم شهرستانهای نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای شهر و سایر اعضاء مجمع خیرین سلامت برگزار شد، گفت: امیدواریم پویش "هزار نیشابوری" ‌به نمادی ماندگار در تاریخ نیشابور تبدیل شود.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir