تقویم روز
امروز چهارشنبه 28 شهریور ماه 1397 ساعت 18:11 ب ظ

 

ثواب ماندگار و اقدام خیر خواهانه خیر سلامت

قائم مقام مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اهداء بخشی ازهزینه های مراسم درگذشت مرحوم سیدحسن حسینی عسگری از ساکنین شهرستان درود توسط خانواده محترم آن مرحوم به مبلغ یک صد میلیون ریال خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

 مناقصه تامین خدمات حفاظت و نگهبانی بیمارستان حکیم نیشابور

     
www.3dots.ir