تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 14:11 ب ظ

 

چاپ مقاله متاآنالیز توسط عضو هیات علمی دانشکده در مجله NUTRITION با ضریب تاثیر بالای 3

دکتر رضا میر حافظ، مدیر پژوهش دانشکده علوم پزشکی نیشابور از چاپ مقاله متاآنالیز با عنوان:

"Effect of green tea on plasma leptin and ghrelin levels: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials"

در مجله NUTRITION با ضریب تاثیر 3.4  حاصل از طرح تحقیقاتی" تاثیر مصرف چای سبز بر میزان سرمی آدیپونکتین:مرور سیستماتیک و متاآنالیز" توسط دکتر میترا حریری متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشکده خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir