تقویم روز
امروز چهارشنبه 31 مرداد ماه 1397 ساعت 09:41 ق ظ

 

وجود خیریه های سلامت در کنار سمن ها باعث توسعه کیفی و پایدار می شود

قائم مقام مشارکتهای اجتماعی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در چهارمین جلسه سمن های سلامت گفت : یکی از اهداف اصلی این حوزه در خصوص سمن های سلامت ، نزدیکی هر چه بیشتر سمن ها و خیریه های سلامت جهت استفاده از پتانسیل موجود در هر کدام از این نهادها می باشد .

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir