تقویم روز
امروز جمعه 31 فروردين ماه 1397 ساعت 12:58 ب ظ

 

همت والای خیرین حوزه سلامت، فضای بسیار خوبی را در نیشابور فراهم نموده است

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور در نشست صمیمی مسئولین شهرستان نیشابور با خیرین حوزه سلامت در محل سالن دیالیز دانشکده علوم پزشکی نیشابور بیان نمود: همت والای خیرین حوزه سلامت، فضای بسیار خوبی را در نیشابور فراهم نموده است.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir