تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 07:45 ق ظ

در روز جهانی مقابله با مواد مخدر عنوان شد:

راهکارهای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر

مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: 26 ژوئن برابر با 6 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است که امسال مزین به شعار "دانش بهتر، مراقبت بهتر" می باشد و  می تواند در جهت گسترش آگاهی عمومی، مقابله با تولید و عرضه و همچنین کاهش تقاضا و آسیب، سهم بسزایی داشته باشد.

دکتر محمد آذینی "مسئولیت پذیری اجتماعی و توسعه مشارکت های مردمی" را به عنوان مهمترین راهکار مقابله با سوء مصرف مواد مخدر معرفی و خاطرنشان کرد: هر زمان مردم وارد عمل می شوند ، موفقیت بیشتری به همراه دارد و در مسئله مبارزه با مواد مخدر و کاهش تقاضا نیز مردم با مسئولیت پذیری اجتماعی می توانند محیط را برای توزیع کنندگان مواد ناامن نمایند و جامعه ای سالم و عاری از مواد داشته باشند.

وی افزود : دومین راهکار "ارتقای فرهنگ عمومی" است ، که با استفاده از گروه های همسان و افراد کلیدی جامعه امکان پذیر است و ایجاد و توسعه ی مراکز فرهنگی و مذهبی، در جوانان جامعه بازدارندگی درونی ایجاد نموده و آنان را در مقابل سوء مصرف مواد واکسینه می نماید.

مدیر گروه سلامت روان در ارتباط با نقش پژوهش در مقابله با سوء مصرف مواد مخدر گفت: "پژوهش محوری" از راهکارهای دیگر در این زمینه است و نخبگان و پژوهشگران در مبارزه هدفمند با مواد مخدر و همچنین در روند علمی شدن مبارزه با مواد مخدر نقش اساسی دارند و باید بر توسعه ی مطالعات و پژوهش های بنیادی بر اساس دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی کشور تأکید شود.

وی در ادامه از راهکار دیگری در این زمینه تحت عنوان " تقویت همکاری های بخشی و فرابخشی" نام برد و گفت : مقابله با مواد مخدر، مأموریتی فرابخشی و چندوجهی است و در این رسالت خطیر همه ی جامعه و دستگاه های مسئول باید بسیج شوند و سازمان های دولتی باید از ظرفیت مجموعه های تخصصی و تقویت همکاری های بخشی و فرابخشی در مبارزه با مواد مخدر استفاده و بهره برداری نموده ، راه مقابله با این آسیب اجتماعی را هموار نمایند.

دکتر آذینی "مشارکت خیرین و بهره گیری از ظرفیت های مردمی" را از دیگر راهکارهای مقابله با مواد مخدر دانست و ادامه داد : با توسعه ظرفیت های مردمی و استفاده از خیرین و تشویق و هدایت آنان به فعالیت در این حوزه می توان مبارزه و پیشگیری از اعتیاد را به همه ی مناطق گسترش داد و تا زمانی که از این ظرفیت ها بهره برده نشود ، مبارزه با اعتیاد نتیجه ی قابل توجهی در بر نخواهد داشت.

وی در مورد راهکار " تقویت و ارتقای دیپلماسی منطقه ای و جهانی" گفت : سیاست تقویت و ارتقای دیپلماسی منطقه ای و بین المللی مرتبط با مواد مخدر باید از طریق هدفمندسازی مناسبات بین المللی ، مشارکت فعال در اقدامات مربوط به این حوزه و بهره برداری از امکانات همه ی کشورها و سازمان های بین المللی با جدیت پیگیری شود.

مدیر گروه سلامت روان در پایان اظهار امیدواری نمود: با استفاده از این راهکارها و عزم جدی مسئولین و حرکت جهادی و استفاده از تمام ظرفیت ها شاهد جامعه ای سالم و عاری از مواد مخدر خواهیم بود.

 

پیوند های مفید