تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 08:59 ق ظ

مهلت ثبت نام و ویرایش انتقال و میهمانی دانشجویان تمدید شد

به گزارش خبرنگار وب دا با توجه به درخواست های متعدد، سامانه ثبت انتقال و میهمانی دانشجویان از تاریخ چهارم تیرماه تا چهاردهم تیرماه 99 فعال شد.

با توجه به درخواستهای متعدد دانشگاه ها و دانشجویان، مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی،  همچنین مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ایجاد ساز و کارهایی در راستای رفع موانع انتقال و میهمانی جهت به حداقل رسانیدن ترددهای بین استانی دانشجویان، سامانه مذکور از روز چهارشنبه چهارم تیرماه تا پایان وقت اداری روز شنبه چهاردهم تیرماه 99 تمدید شد.

لذا دانشجویان می توانند نسبت به ثبت، بررسی، ویرایش و اعمال تغییرات در سامانه اقدام نمایند. ضمناً این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.

 

پیوند های مفید