تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 09:14 ق ظ

اطلاعیه دوم آزمون استخدام بهورزی(اصلاح منابع آزمون)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابورجهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در خانه های بهداشت روستایی، مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیئت امنای وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد به استناد مجوز استخدام شماره 151609 مورخ 98/3/27 سازمان اداری واستخدامی کشور، تعداد 28 نفر از افراد واجد شرایط را بصورت استخدام  پیمانی، از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه ) و گزینش برای شغل بهورزی بکارگیری می نماید.

برای دریافت شرایط و نحوه شرکت در آزمون اینجا  کلیک کنید.( منابع آزمون اصلاح گردید)

پیوند های مفید