تقویم روز
امروز شنبه 17 خرداد ماه 1399 ساعت 12:42 ب ظ

مدیر درمان دانشکده منصوب شد

سرپرست معاونت درمان طی ابلاغی دکتر محمدرضا مرادقلی را به سمت مدیر درمان دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ بدین شرح است:

جناب آقای دکتر محمدرضا مرادقلی

سرپرست محترم اداره امور بیمارستان ها و حوزه اعتبار بخشی

نظر به تعهد، شایستگی و تجربه ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر درمان منصوب می شوید. امید است که در راستای اهداف کلان دانشکده و در اجرای وظایف و تحقق چشم انداز آینده، تلاش و اهتمام ویژه ای داشته باشید.

بدینوسیله پاره ای از انتظارات اینجانب در بیان وظایف مدنظر از جنابعالی به حضور اعلام می دارد:

1- تنظیم برنامه های درمانی بیمارستان های تابعه، مطابق با آخرین دستورالعمل های ابلاغی وزارت و نظارت بر حسن اجرای آنها

2- برنامه ریزی جهت توسعه مراكز درمانی در راستای نظام سطح بندی خدمات درمانی كشور

3- مطالعه، بررسی وبرنامه ریزی در مورد بالاترین سطح كمی و كیفی ارایه خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه

4-برآورد و تامین نیروهای عمومی و تخصصی پزشکی و پیراپزشکی و نظارت بر به روزرسانی سامانه های مرتبط

5-برنامه ریزی لازم جهت افزایش درآمد و كاهش هزینه مراكز درمانی تابعه

6-هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در نحوه تامین وتوزیع نیروی انسانی و منابع مالی در مراکز درمانی تابعه

7- نظارت بر حسن اجرای تامین و توزیع نیروی انسانی و تجهیزات لازم مراكز درمانی تابعه بر اساس نظام سطح بندی خدمات درمانی

8-ارایه پیشنهادات لازم در خصوص نحوه مدیریت مراكز درمانی تابعه و برنامه ریزی جهت حل مشكلات آنها

9-نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی تابعه در فواصل زمانی منظم و ارایه گزارشات مکتوب

10- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارایه خدمات تشخیصی درمانی در مراکز بیمارستانی، درمانگاه ها و مراکز خصوصی

11- برنامه ریزی و تشكیل جلسات آموزشی برای كارشناسان واحدهای تابعه و اجرای دوره های بازآموزی برای كاركنان مراكز درمانی تابعه

12- ایجاد دسترسی کلیه بیماران خاص به خدمات درمانی دارویی مورد نیاز

13- تلاش در جهت اطلاع رسانی و آموزش بیماران و پویاتر نمودن وظایف و فعالیت های واحد روابط عمومی معاونت درمان

14- شركت فعال در دوره های كارآموزی مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و به كارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

15- پیگیری، نظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص؛ اعم از بیماران دیالیزی، سرطانی، دیابتی، هموفیلی، تالاسمی و پیوندی

16- پیشنهاد و اجرای طرح های خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپایی

17- نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشکده اعم از بیمارستان ها، موسسات و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه

18- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

 

دکتر قاسم مشارموحد

سرپرست معاونت درمان دانشکده

 

پیوند های مفید