تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 ساعت 13:27 ب ظ

کسب جایگاه ارزشمند دانشکده علوم پزشکی نیشابور در حوزه پژوهش در کشور

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: دانشکده علوم پزشکی نیشابور بار دیگر نشان داد که در قد و قامت یک دانشگاه است و دارای پتانسیل و توانمندی های بیشماری است.

دکتر محسن عظیمی نژاد با اشاره به اخذ جایگاه ۲۸ ام دانشکده علوم پزشکی نیشابور در بین حدود 56 دانشگاه  علوم پزشکی کشور  گفت: این دانشکده، رتبه ای در خور شأن و نام بلند و پر آوازه نیشابور را در حوزه تحقیقات به خود اختصاص داد.

دکتر عظیمی نژاد خاطرنشان کرد: از نظر رتبه کشوری، دانشکده علوم پزشکی نیشابور در بین دانشگاه های اقماری خراسان بزرگ با اختلاف اندکی در جایگاه دوم قرار گرفته است و از این حیث جایگاهی ممتاز تر از ۱۸ دانشگاه تیپ ۳ و حتی ۱۰ دانشگاه تیپ ۲ کشور را به خود اختصاص داده است.

عضو هیئت علمی دانشکده با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷، دانشگاه های علوم پزشکی کشور با چاپ تعداد ۲۱ هزارو پانصدوشصت و هشت مقاله، در تولید علم کشور نقش بسزایی داشته اند گفت: از حیث تولید علم، دانشکده علوم پزشکی نیشابور در بین دانشگاههای تیپ ۳، جایگاه دوازدهم و در بین دانشگاه های منطقه ۹ آمایش (خراسان بزرگ)، رتبه دوم را کسب نموده است و از این نظر حتی تعدادی از دانشگاه های تیپ ۲ را نیز  پشت سر گذاشته است. 

دکتر عظیمی نژاد در پایان از تلاش های معاون تحقیقات و فناوری و همکاران این حوزه و همچنین اعضای هیئت علمی دانشکده  که منجر به کسب این نتیجه رضایت بخش برای دانشکده شد،تشکر و قدردانی کرد.

پیوند های مفید