تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 18:19 ب ظ

رئیس اداره طب سلولی و ناباروری وزارت بهداشت:

بحران ها را به فرصت تبدیل کنیم

رئیس اداره طب سلولی و ناباروری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از مرکز پزشکی ناباروری و سلامت مادر و جنین شمس شرق در نیشابورگفت: در شرایط دشوار تحریم های کنونی و با تلاش های برنامه ریزی شده  و پیگیری های مستمر توسط مسئولان می توانیم از بحران ها فرصت بسازیم. 

دکتر جواد وردی با ابراز خرسندی از ساخت مرکز پزشکی ناباروری و سلامت مادر جنین شمس شرق در نیشابور افزود:  84 مرکز ناباروری در کشور در حال ارائه خدمت می باشند که نیمی از آن ها دولتی است. راه اندازی چنین مرکزی در نیشابور می تواند ظرفیت درمانی مناسبی را در شرق کشور ایجاد کند.  

استاد دانشگاه تهران، همبستگی مجموعه علوم پزشکی نیشابور و پیگیری های رئیس دانشکده  را  قابل تقدیر دانست و ادامه داد: با توجه جمعیت بالای نیم میلیون نفری نیشابور و عزم مصمم و  مستمر مسئولان و با حمایت های خیّرین حوزه سلامت و مساعدت های وزارت بهداشت اتفاقات خوبی در حوزه سلامت نیشابور رقم خواهد خورد. 

دکتر ناصر احمدیان رئیس اداره پیوند سلول های بنیادین وزارت بهداشت نیز ساخت مرکز پزشکی ناباروی و سلامت مادر و جنین شمس شرق را هوشمندانه دانست و قول مساعدت داد.  

بازدید دکتر جواد وردی رئیس اداره طب سلولی و ناباروری و دکتر ناصر احمدیان رئیس اداره پیوند سلول های بنیادین وزارت بهداشت از مرکز پزشکی ناباروری و سلامت مادر و جنین شمس شرق بعد از ظهر دوشنبه سیزدهم آبان از مرکز پزشکی ناباروری و سلامت مادر جنین شمس شرق صورت گرفت.

 

پیوند های مفید