تقویم روز
امروز شنبه 16 آذر ماه 1398 ساعت 06:52 ق ظ

ماه رمضان فرصتی است برای تفکر و تعمق درباره خویشتن

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مراسم معارفه رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و رئیس سازمان مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و مدیر درمان دانشکده گفت: ماه رمضان فرصتی است برای تفکر و تعمق درباره افکار و رفتار خویشتن.

ادامه مطلب...

پیوند های مفید