تقویم روز
امروز دوشنبه 11 فروردین ماه 1399 ساعت 13:26 ب ظ

موفقیت دانشکده علوم پزشکی نیشابور در اولین گام از ماموریتهای تحول آموزش و آمایش سرزمینی منطقه نهم

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مراسم گرامیداشت روز معلم و در جمع اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشکده گفت: افتخار بزرگی است که در طرح تحول آموزش توانستیم در اولین گام از ماموریتهای تحول آموزش و آمایش سرزمینی منطقه نهم موفق عمل کنیم.

ادامه مطلب...

پیوند های مفید