تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 18:22 ب ظ

موضوع سلامتی، بحث جهانی است و همه جوامع انسانی به سلامت نیاز دارند

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور، در نشست مدیران عامل و مسئولین صنایع غذایی نیشابور در آستانه هفته سلامت گفت: موضوع سلامتی، بحث جهانی است و همه جوامع انسانی فارغ از ملیت، نژاد و دین به دنبال حفظ و ارتقاء سلامت هستند.

ادامه مطلب...

پیوند های مفید