تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 14:10 ب ظ

 

مرکز تحقیقات کوهورت سالمندی نیشابور یک مرکز بی نظیر در کشور

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در جلسه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مرکز تحقیقات کوهورت سالمندی نیشابور یک مرکز بی نظیر در کشور می باشد و پروژه های حاصل از آن می تواند نیشابور را بلند آوازه تر از قبل نماید.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir