تقویم روز
امروز جمعه 31 فروردين ماه 1397 ساعت 12:51 ب ظ

 

مرکز تحقیقات کوهورت سالمندی نیشابور یک مرکز بی نظیر در کشور

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در جلسه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مرکز تحقیقات کوهورت سالمندی نیشابور یک مرکز بی نظیر در کشور می باشد و پروژه های حاصل از آن می تواند نیشابور را بلند آوازه تر از قبل نماید.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir