تقویم روز
امروز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398 ساعت 01:20 ق ظ

مرکز تحقیقات کوهورت سالمندی نیشابور یک مرکز بی نظیر در کشور

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در جلسه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مرکز تحقیقات کوهورت سالمندی نیشابور یک مرکز بی نظیر در کشور می باشد و پروژه های حاصل از آن می تواند نیشابور را بلند آوازه تر از قبل نماید.

ادامه مطلب...

پیوند های مفید