تقویم روز
امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399 ساعت 03:51 ق ظ

گزارش عملکرد و موفقیت های دانشکده علوم پزشکی نیشابور

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نشست مجمع خیرین سلامت این دانشکده، در حضور نمایندگان مردم های نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای شهر و سایر اعضاء مجمع خیرین سلامت، گزارشی از عملکرد و موفقیت های دانشکده ارائه نمود.

ادامه مطلب...

پیوند های مفید