تقویم روز
امروز یکشنبه 28 مرداد ماه 1397 ساعت 10:00 ق ظ

 

گزارش عملکرد و موفقیت های دانشکده علوم پزشکی نیشابور

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نشست مجمع خیرین سلامت این دانشکده، در حضور نمایندگان مردم شهرستانهای نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای شهر و سایر اعضاء مجمع خیرین سلامت، گزارشی از عملکرد و موفقیت های دانشکده ارائه نمود.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir