تقویم روز
امروز پنج شنبه 21 فروردین ماه 1399 ساعت 22:22 ب ظ

تکمیل تجهیزات و راه اندازی بخش قلب باز نیازمند کمک خیرین است

رئیس دانشکده علوم پزشکی، در مجلس بزرگداشت و ترحیم مادر یکی از خیرین سلامت گفت: تکمیل تجهیزات و راه اندازی بخش قلب باز نیازمند کمک خیرین است.

ادامه مطلب...

پیوند های مفید