تقویم روز
امروز یکشنبه 25 آذر ماه 1397 ساعت 21:25 ب ظ

 

نیشابور در مسیر برقراری ارتباط و تعامل با مراکز بین المللی دانشگاهی

رئیس بخش نوزادان بیمارستان Hirslanden شهر زوریخ سوئیس و از خیرین سلامت گفت: هماهنگی های اولیه جهت همکاری علمی و برقراری ارتباط و تعامل دانشکده علوم پزشکی نیشابور با مراکز بین المللی دانشگاهی در حال انجام است.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir