تقویم روز
امروز شنبه 1 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 16:06 ب ظ

 

اهدای خون گروهی پرسنل معاونت درمان به مناسبت هفته انتقال خون

 

روابط عمومی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اهدای خون گروهی پرسنل ستادی حوزه معاونت درمان خبر داد .

حسین محمدی در گفت وگو با خبرنگار وب دا گفت:پرسنل حوزه ستادی معاونت درمان به مناسبت 9مرداد روز انتقال خون در اهدای خون گروهی  شرکت نمودند .

وی همچنین افزود: با توجه به استفاده از خون و فراورده های خونی برای نیازمندان ,اهدای خون به صورت مرتب برای سلامتی مفید می باشد .

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir