تقویم روز
امروز شنبه 1 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 16:08 ب ظ

 

مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم نیشابور فعال شد

 

روابط عمومی معاونت غذا داروی نیشابور از فعال شدن مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم  دانشکده در معاونت غذا و دارو خبر داد .

حسن اسلامی در گفت وگو با خبرنگار وب دا گفت: از این پس همشهریان عزیز می توانند سوالات خود را در خصوص مشاروه ی دارویی و همچنین کمبود های داروی از ساعت 7.30 الی 13.30 با سامانه 1490 بصورت رایگان مطرح نمایند .

وی همچنین یاد آور شد: سامانه1490 مرکز پاسخگویی سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابور در معاونت غذا و دارو نیشابو ر  فعال شده است.

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir