تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 14:11 ب ظ

 

نوسازی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در راستای طرح تحول سلامت

 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی از نوسازی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در راستای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، بویژه مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی خبر داد.

 دکتر محمد رضا تقوی در ارتباط به خبرنگار وب­دا، ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان و عوامل اجرایی به ویژه مسئولان پشتیبانی معاونت بهداشتی گفت: حدود 70 درصد مراکز بهداشتی درمانی دارای قدمت بالای 20 سال هستند و خوشبختانه از اواسط سال 1393 برنامه ریزی معاونت بهداشتی برای نوسازی حداقل 30 درصد ساختمانهای موجود انجام واقدامات اجرایی درخصوص بهسازی مراکزبهداشتی درمانی چکنه (44سال قدمت) ؛ 6شهری (30سال قدمت) و گلبو (38سال قدمت) آغاز  گردید.

وی اظهارامیدواری کرد: در صورت حمایت دولت محترم ؛ خیرین حوزه سلامت و ارگانهای مرتبط  تا پایان سال جاری  حداقل 30 درصد مراکز بهداشتی درمانی بهسازی گردند. 

 

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir