تقویم روز
امروز چهارشنبه 31 مرداد ماه 1397 ساعت 09:44 ق ظ

 

موافقت با راه اندازی رشته کارشناسی علوم و صنایع غذایی در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی رشته کارشناسی علوم و صنایع غذایی در دانشکده علوم پزشکی نیشابور موافقت شد.

به گزارش وب­دا، باستناد رأی صادره در دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی کشور با راه اندازی رشته علوم . صنایع غذایی در مقطع کارشناسی پیوسته با ظرفیت پذیرش 15 دانشجو در دانشکده علوم پزشکی نیشابور موافقت شد.

متن حکم صادره بشرح ذیل است:

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir