تقویم روز
امروز یکشنبه 28 مرداد ماه 1397 ساعت 08:03 ق ظ

 

برگزاری جلسه کارگروه طرح تحول سلامت در معاونت درمان

 

 

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری جلسه کارگروه طرح تحول سلامت در معاونت درمان خبر داد.

دکتر علی اصغر راستگو در گفت و گو با خبر نگار وب دا گفت:اولین جلسه کارگروه  طرح تحول سلامت در سال1394 درحوزه معاونت درمان با حضور ریاست دانشکده برگزار گردید.

وی همچنین افزود :طرح تحول سلامت با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه  و با هفت کمیته 1-کاهش میزان پرداختی بیماران بستری         

2-حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم                                   3-حضور پزشکان متخصص مقیم دربیمارستانها دولتی                                                                        4- ارتقای کیفیت خدمات وزیت                                                         5- ترویج زایمان طبیعی                    

 6- حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج وخاص و نیازمند                      7 - ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی

از سال قبل در دانشکده علوم پزشکی  نیشابور همزمان با کل کشور اجرا گردید.

وی در پایان گفت در اکثر شاخص های طرح تحول سلامت با توجه به گزارش بازرسان  کشوری، بیمارستانهای نیشابور بالاتر از میانگین هستند و انشاء الله تمام تلاش خود را در جهت رسیدن به اهداف صد درصدی طرح خواهیم نمود .

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir