تقویم روز
امروز یکشنبه 28 مرداد ماه 1397 ساعت 08:03 ق ظ

 

طرح تشدید بازرسی های بهداشت محیطی در ماه مبارک رمضان

طرح تشدید بازرسی های بهداشت محیطی مرکز بهداشت نیشابور در ماه مبارک رمضان در حال انجام است .

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: با توجه به حلول ماه مبارک رمضان و شروع برخی از فعالیت خاص در این ماه مبارک از قبیل توزیع نذورات و غذا ، تهیه و فروش زولبیا و بامیه ، انواع شیرینی سنتی، آش، حلیم و .. و همچنین در راستای  اجرای آیین نامه ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و به منظور رعایت هرچه بیشتراصناف در خصوص بهداشت فردی ، محیطی و مواد غذایی در سطح عرضه بازرسی های این گروه از سطح عرضه تشدید شد.

مهندس سعید یگانه پور در گفتگو با خبرنگار وبدا، افزود:  بازرسی ها هر روز در غالب 6 اکیپ 3 نفره و با محوریت مراکز و اماکن حساس ، فروشگاه های بزرگ و خواروبار فروشی های سطح شهر انجام که از دستاورد های آن می توان به بازدید از425 امکنه و یا مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ضبط و جمع آوری نزدیک به 7.5 تن مواد غذایی غیر قابل مصرف، معرفی 63 نفر از متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به مراجع قضایی، پلمپ 1 واحد صنفی با توجه به عدم رعایت ضوابط بهداشتی، کشف و جمع آوری مواد غذایی ازیک واحد غیر مجاز تولید و بسته بندی خشکبار و 18مورد نمونه برداری میکروبی از آب شرب اشاره کرد

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir