تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 14:11 ب ظ

 

اتصال دانشکده علوم پزشکی نیشابور به شبکه اختصاصی پیام دولتدانشکده علوم پزشکی نیشابور به شبکه اخصاصی پیام دولت متصل شد .

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده گفت: درراستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و توسعه مکاتبات اداری دیجیتالی ، دبیرخانه های ستاد مرکزی دانشکده و شبکه بهداشت و درمان فیروزه به این شبکه متصل شدند.

اسد الله حسن زاده در گفتگو با خبر نگار وب­دا، افزود: هدف از راه اندازي شبكه دولت اتصال کليه دستگاههاي اجرايي استان از طريق خطوط اختصاصي اینترانت مخابرات میباشد. در فاز اول اين طرح ابتدا دستگاههاي اجرايي مرکز استان بهمديگر متصل و در ادامه ارتباط مرکز استان با نهاد رياست جمهوري ، ارتباط دستگاههاي اجرايي مراکز استانها با وزارتخانه ها و در نهايت اتصال کليه دستگاهها و نهادها در سراسر کشور با عنوان شبکهاختصاصي دولت مي باشد.

وی بیان داشت: استانداري ها متولي شبکه دولت دراستانها بوده و پشتيباني شبكه توسط همكاران دفتر فناوري اطلاعات استانداري و با همكاري مخابرات استان انجام مي پذيرد.

حسن زاده ضمن تشکر از همکاران فناوری اطلاعات و دبیرخانه افزود: با انجام این کار مکاتبات اداری بین سازمانهای شهرستان نیشابور ، استان خراسان رضوی و کلیه ارگانهای دولتی خارج از استان که دراین شبکه فعال باشند ، بصورت الکترونیک انجام خواهد شد .

 
  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir