تقویم روز
امروز جمعه 31 فروردين ماه 1397 ساعت 12:48 ب ظ

 

اتصال دانشکده علوم پزشکی نیشابور به شبکه اختصاصی پیام دولتدانشکده علوم پزشکی نیشابور به شبکه اخصاصی پیام دولت متصل شد .

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده گفت: درراستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و توسعه مکاتبات اداری دیجیتالی ، دبیرخانه های ستاد مرکزی دانشکده و شبکه بهداشت و درمان فیروزه به این شبکه متصل شدند.

اسد الله حسن زاده در گفتگو با خبر نگار وب­دا، افزود: هدف از راه اندازي شبكه دولت اتصال کليه دستگاههاي اجرايي استان از طريق خطوط اختصاصي اینترانت مخابرات میباشد. در فاز اول اين طرح ابتدا دستگاههاي اجرايي مرکز استان بهمديگر متصل و در ادامه ارتباط مرکز استان با نهاد رياست جمهوري ، ارتباط دستگاههاي اجرايي مراکز استانها با وزارتخانه ها و در نهايت اتصال کليه دستگاهها و نهادها در سراسر کشور با عنوان شبکهاختصاصي دولت مي باشد.

وی بیان داشت: استانداري ها متولي شبکه دولت دراستانها بوده و پشتيباني شبكه توسط همكاران دفتر فناوري اطلاعات استانداري و با همكاري مخابرات استان انجام مي پذيرد.

حسن زاده ضمن تشکر از همکاران فناوری اطلاعات و دبیرخانه افزود: با انجام این کار مکاتبات اداری بین سازمانهای شهرستان نیشابور ، استان خراسان رضوی و کلیه ارگانهای دولتی خارج از استان که دراین شبکه فعال باشند ، بصورت الکترونیک انجام خواهد شد .

 
  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir